Cruc.nl

---Wie kan gratis hulpmiddelen lenen---

Wanneer iemand voor kortdurend gebruik (max. 26 weken) bij ziekte, of (tijdelijke) handicap een hulpmiddel nodig heeft is het mogelijk dit te lenen. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar via de basisverzekering. Voor het lenen van een hulpmiddel moet wel een aantoonbare reden zijn, de indicatiestelling hiervoor wordt door een medewerker van de uitleenservice verzorgd.

Welke hulpmiddelen kan ik gratis lenen?

Kijk voor een overzicht van de gratis uitleenartikelen links op deze pagina. "Overzicht uitleenartikelen"

Voor het lenen van hulpmiddelen moet wel een aantoonbare reden zijn. Voor een aantal hulpmiddelen is een indicatie van een arts of verpleegkundige nodig 

Hoe kan ik een hulpmiddel aanvragen?

- Via de website, plaats het artikel in de winkelwagen en ga naar afronden bestelling. Vul altijd de gegevens in van de persoon voor wie het hulpmiddel bestemd is. U ontvangt automatisch een bevestiging van de bestelling via de mail.
- Telefonisch bestellen is mogelijk van 8.30 uur tot 17.00 uur. (voor 15.30 besteld is de volgende werkdag in huis)  Let op! U hebt altijd een geldig legitimatiebewijs en/of zorgpas nodig. Afhankelijk van het hulpmiddel is het mogelijk dat een medewerker contact met u opneemt over de indicatiestelling (medische reden(en) voor de aanvraag)

Hoe lang kan ik een hulpmiddel lenen

De maximale leentijd is  zes maanden (26 weken). Heeft u het hulpmiddel langer nodig dan kunt u een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar of  gemeente (WMO). Aansluitend op de uitleenperiode  kan het hulpmiddel worden gehuurd of gekocht. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Ophalen of thuis laten bezorgen?

Alle hulpmiddelen worden bij u thuis bezorgd, ook dit is gratis. Wij bezorgen door heel Nederland. (m.u.v. de eilanden).
De kleinere hulpmiddelen kunt u eventueel zelf afhalen bij een landelijk uitleenpunt, neem hiervoor contact met ons op.

Wat is de levertijd?

Besteld u het hulpmiddel op werkdagen voor 15.30 uur dan is het de volgende werkdag in huis. Bij aanvragen na 15.30 uur ontvangt u de artikelen twee werkdagen later. Wij bezorgen door heel Nederland met uitzondering van de eilanden.

Hulpmiddel niet meer nodig

Hulpmiddel retour formulier
Heeft u het een gratis uitleenhulpmiddel niet meer nodig of is de uitleentermijn verstreken? Vul dan het formulier "Retourananvraag uitleenhulpmiddel" volledig in.Op het formulier kunt u de gewenste afhaaldatum aangeven. 
Telefonisch
U kunt de retouropdracht ook telefonisch aan ons doorgeven, houdt hiervoor legitimatie bij de hand
Zelf terugbregen
Wilt u het hulpmiddel zelf terugbrengen bij een van onze uitleenpunten neem dan contact met ons op!

Is er iets kapot?

Wanneer een uitleenartikel niet naar wens functioneert, neemt u dan contact met ons op (8.30 uur tot 17.00 uur)

Uitleenvoorwaarden

extra

---Huren van hulpmiddelen---

Kunt u na de maximale uitleentermijn het hulpmiddel niet missen, wilt u een hulpmiddel tijdelijk uitproberen of hebt u een hulpmiddel nodig tijdens een uitstapje of vakantie dan kunt u online een aantal hulpmiddelen huren

Wie kan een hulpmiddel huren

Iedereen binnen Nederland kan een hulpmiddel huren, u betaald hiervoor een huurprijs per week, transportkosten en eventueel borg.

Wat zijn de huurkosten?

Bij artikelen die u kunt huren staat de huurprijs vermeld die u per week betaalt. Huren is altijd per volle week. ( 2 dagen huren is 7 dagen betalen). Voor de meeste artikelen betaalt u geen borg.

Huurkosten voor loophulpmiddelen:
De minimale huurprijs voor elleboog-, oksel-, onderarmschaalkrukken, wandelstok 4-poot en looprek is 3 weken huur. Na deze periode wordt de huur per week berekend. Deze loophulpmiddelen worden na het betalen van 13 weken huur automatisch uw eigendom. Voor de rollatoren geldt een huurprijs per week, na 13 weken loopt de huur door.

Welke hulpmiddel kan ik huren?

Alle hulpmiddelen die in het (AWBZ) uitleenassortiment zitten kunt u ook huren. Daarnaast zijn er een aantal extra hulpmiddelen die u kunt huren zoals een hometrainer of scootmobiel.

Hoe betaal ik het huurartikel?

Van nagenoeg alle artikelen wordt het huurbedrag via automatische incasso geïncasseerd. Betaling van huurartikelen gaat via automatische incasso. Bij de afronding van de bestelling zult u toestemming geven aan de firma Medipoint (leverancier van de hulpmiddelen) om de huurbedragen te kunnen afschrijven van de opgegeven bankrekening.  


Borg

Voor de huurartikelen betaalt u geen borg

Wat is de levertijd?

Besteld u het huuratikel op werkdagen voor 15.30 uur dan is het de volgende werkdag in huis. Bij aanvragen na 16.00 uur ontvangt u de artikelen twee werkdagen later. Het is mogelijk dat het hulpmiddel niet voorradig is, hierover wordt altijd contact met u opgenomen.

Wat zijn de transportkosten?

Voor de huurartikelen betaald u € 25,00 transportkosten voor een enkel transport. 

Hoe beƫindig ik de huur?

Heeft u het hulpmiddel wat u huurt niet meer nodig dan kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. Er wordt met u een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen. Transportkosten zijn € 25,00 voor alle hulpmiddelen.   

Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden bruikleen- en huur

1. De overeenkomst van bruikleen tussen de cliënt en Medipoint wordt aangegaan op basis van de voorwaarden van de zorgverzekeraar. De (uitleen)verstrekking geschiedt op basis van de functionele indicatie.

2. De bruikleentermijn in de overeenkomst wordt bepaald op basis van de functionele indicatie. Een overeengekomen periode van bruikleen kan op verzoek van de cliënt met als basis de voornoemde indicatie verlengd worden, doch slechts ten hoogste tot zes maanden na de eerste uitleendag. De overeenkomst van bruikleen eindigt tevens zodra het in bruikleen gegeven materiaal door bijvoorbeeld opname in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis, niet meer gebruikt wordt en nodig is. De cliënt is gehouden Medipoint hiervan zo spoedig mogelijk de mededeling te (laten) doen, dan wel de geleende materialen te (doen) retourneren.

3. Tenzij nadrukkelijk anders met de zorgverzekeraar overeengekomen is Medipoint gerechtigd, transportkosten en/of verzendkosten aan de cliënt in rekening te brengen. Indien met de cliënt een tijdstip voor de aflevering van materiaal is overeengekomen en de verzekerde is alsdan niet aanwezig om het materiaal in ontvangst te nemen, dan is Medipoint gerechtigd (extra) voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Medipoint garandeert dat het in bruikleen gegeven materiaal in goede staat verkeert. De cliënt heeft het recht het in bruikleen gegeven materiaal bij het afhalen, dan wel bij aflevering aan huis te keuren of te doen keuren. Indien de cliënt alsdan niet reclameert, wordt het geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

5. De cliënt is gedurende de bruikleen verplicht het in bruikleen gegeven materiaal voor zijn rekening in goede en bedrijfswaardige staat te houden. De cliënt mag het in bruikleen gegeven materiaal slechts gebruiken conform het doel en functie waartoe dit is geïndiceerd en uitgeleend en de daarbij verstrekte aanwijzingen. Aan het materiaal mogen geen veranderingen worden aangebracht. Onder geen omstandigheid mag de cliënt aan derden de in bruikleen gegeven zaken uitlenen, verhuren en anderszins ter beschikking stellen.

6. Gedurende de bruikleen is het gehele risico, inclusief het transportrisico, van het in bruikleen gegeven materiaal voor rekening van de cliënt, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. In geval van beschadiging van het uitgeleende materiaal is de cliënt gehouden ons hierover per ommegaande te informeren.

7. De cliënt is verplicht het in bruikleen gegeven materiaal na het einde van de overeenkomst in geheel onbeschadigde en geheel gereinigde staat te retourneren. De cliënt heeft het recht de toestand van het materiaal bij de inname in zijn aanwezigheid te doen vaststellen. 

8. De cliënt is verplicht Medipoint te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, tijdens de bruikleen aan derden berokkend door de in
bruikleen gegeven goederen dan wel door het gebruik daarvan. 

9. Privacy: ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt
hanteert Medipoint het  Privacyreglement. De Wet Bescherming  Persoonsgegevens verplicht Uitleenservice deze gegevens zorgvuldig te beheren. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en derden.

10.  Op deze overeenkomst is het klachtenreglement van Medipoint van toepassing. Heeft de cliënt een klacht dan wordt deze volgens dit reglement behandeld. Het klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar. 

11.  De artikelen 3 t/m 10 zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst van verhuur, met dienverstande, dat de cliënt als huurder en Medipoint als verhuurder moet worden aangemerkt. Cliënt/huurder verklaart hiermede betalingen inzake huur middels een incasso over te zullen maken op het door Medipoint opgegeven rekeningnummer.

12.  De minimale huurprijs voor elleboog-, oksel-, onderarmschaalkrukken,
wandelstok 4-poot en looprek is 3 weken huur. Na deze periode wordt de huur per week berekend. Deze loophulpmiddelen worden na het betalen van 13 weken huur automatisch uw eigendom. Voor de rollatoren geldt een huurprijs per week, na 13 weken loopt de huur door. 

13.  De verzekerde is te allen tijde verplicht de medewerkers van Medipoint
vrije toegang te verlengen tot het hulpmiddel.

Vanaf wanneer betaal ik huur?

De huurperiode gaat in op de dag dat het huuratikel bij u thuis wordt bezorgd. De dag dat het huurartikel wordt ingeleverd is de laatste dag van de huurovereenkomst.
Bepaalde hulpmiddelen zoals een borstkolf dient u zelf naar ons retour te sturen via PostNL. In dit geval eindigt de huurovereenkomst  op de dag dag het huurartikel door u per post is verstuurd (dagstempel).
Wilt u het huurartikel zelf terugbrengen neem dan contact met ons op

Contactinformatie

Cruc HulpmiddelenService 
Winkel en uitleenservice
UMC Groningen

Hanzeplein 1 (Winkelstraat)
9713GZ Groningen
Telefoon: 050 311 9797
KvK te Groningen 52218422

Openingstijden
Ma. t/m vrij. van 8.30- 17.00 uur
Zaterdag van 10.00- 14.00 uur
Zaterdag 11-8 Gesloten!

Inschrijven nieuwsbrief