Cruc.nl

Wanneer is (dubbelzijdig) kolven zinvol

Kolven is het op gang brengen en houden van de borstvoeding. Als je kindje (nog) niet aan de borst drinkt of door omstandigheden (even) niet aan de borst kan drinken, houd je door kolven de borstvoedingontwikkeling op peil en kan je kindje via de fles toch borstvoeding drinken. Wanneer je baby goed en vaak drinkt, is kolven meestal niet nodig. In de volgende situaties is kolven wel zinvol:
• Je baby drinkt nog niet goed of vaak genoeg. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de baby misselijk is of hoofdpijn heeft na een vacuüm -of tangverlossing, of doordat het aanleggen moeilijk is na een keizersnede.
• Je baby is te vroeg geboren (prematuur) en/of ziek (juist deze baby’s hebben de extra afweerstoffen uit de moedermelk nodig).
•Je bent ziek 
• Je baby heeft een slechte zuig- en/of slikreflex.
• Je baby heeft een gehemeltespleet (schisis) of is geopereerd Je baby ziet geel en is daarom wat slaperig.
• Je baby kan je borst niet goed vasthouden, bijvoorbeeld doordat de borsten erg gespannen zijn bij ernstige stuwing of bij vlakke of ingetrokken tepels. De vorm van de tepels en de tepelhof kan verbeteren door kort voor het aanleggen (even) te kolven.
• Je hebt last van tepelkloven.
• Je gebruikt tijdelijk een bepaald medicijn waarbij je geen borstvoeding mag geven.
• Praktische redenen, bijvoorbeeld omdat je afwezig zult zijn en geen borstvoeding kunt geven.

Wanneer is dubbelzijdig kolven belangrijk?
Dubbelzijdig kolven wil zeggen dat de borsten tegelijkertijd gekolfd worden. Direct na de bevalling, thuis of in het ziekenhuis, wordt bij voorkeur alleen dubbelzijdig gekolfd omdat daardoor de melkproductie beter op gang komt en de (tijds)belasting voor jou minder is. Ook wanneer je weer aan het werk gaat kun je, om tijd te besparen, beslissen dubbelzijdig te kolven.

Contactinformatie

Cruc HulpmiddelenService 
Winkel en uitleenservice
UMC Groningen

Hanzeplein 1 (Winkelstraat)
9713GZ Groningen
Telefoon: 050 311 9797
KvK te Groningen 52218422

Openingstijden
Ma. t/m vrij. van 8.30- 17.00 uur
Zaterdag van 10.00- 14.00 uur

Inschrijven nieuwsbrief