Cruc.nl

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor zorg, voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaalt. Iedere Nederlander  is verplicht zich te verzekeren voor deze standaard verzekering. Dit wordt niet door een werkgever of uitkeringsinstantie gedaan. 

Lees meer over hulpmiddelen zie zijn opgenomen in het basispakket 


Waar heeft u recht op!

Niet iedereen heeft recht op elk hulpmiddel. Elke zorgverzekeraar heeft daarvoor zijn eigen regels. Deze regels staan in de polisvoorwaarden. Kosten voor onderhoud van het hulpmiddel worden meestal niet vergoed. Sommige hulpmiddelen kunt u alleen in bruikleen krijgen. Dat betekent dat u het hulpmiddel leent van uw zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen aanvragen?
Hulpmiddelen die zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg van de Zorgverzekeringswet (ZVW) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt het hulpmiddel in natura, dus rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoe gaat u te werk: 
> vraag een aanvraagformulier aan bij uw zorgverzekeraar. Vraag meteen of u ook een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig hebt; 
> vul het aanvraagformulier in en stuur het terug, eventueel met de benodigde verwijzing; 
> de zorgverzekeraar kijkt of u het hulpmiddel echt nodig hebt en wat de goedkoopste oplossing is; 
> de zorgverzekeraar beslist of u het hulpmiddel krijgt ( verstrekking in eigendom) of dat u het leent (verstrekking in bruikleen); 
> u kunt het hulpmiddel uitzoeken bij een (eventueel aangewezen) leverancier van hulpmiddelen; 
> in de meeste gevallen zal de leverancier de rekening voor het hulpmiddel rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe ze bovenstaande procedure vaststellen.

Hiermee wordt bedoeld dat zorgverzekeraars zelf mogen besluiten of het nodig is dat hulpmiddelen voorgeschreven zijn door artsen/specialisten en/of dat toestemming van de zorgverzekeraar nodig is, vóórdat een hulpmiddel aangeschaft wordt.

Zorgverzekeraars mogen ook zelf bepalen welke gebruiksnormen en gebruikstermijnen ze vaststellen.
Hiermee wordt bedoeld dat zorgverzekeraars zelf besluiten of u een hulpmiddel mag vervangen binnen de gebruikstermijn en/of u meer materiaal (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) mag gebruiken dan in de gebruiksnorm is vastgesteld.

Eigen bijdrage en hulpmiddelen in eigendom of bruikleen!

Hulpmiddelen in bruikleen
Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u geen eigen bijdrage. Eventueel kan een waarborgsom in rekening worden gebracht die u (zonder rente) weer terugkrijgt als u het hulpmiddel weer inlevert.

Hulpmiddelen in eigendom
Voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Deze hulpmiddelen kunt u vaak alleen aanschaffen bij leveranciers die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.

N.B. De hoogte van de eigen bijdrage kan beïnvloed worden door uw aanvullende verzekering. Kijk dit na in polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

bron: wegwijzerloket


Vragen? bel ons gerust

050-311 9797
Openingstijden

call_me_2
 

Contactinformatie

Cruc HulpmiddelenService 
Winkel en uitleenservice
UMC Groningen

Hanzeplein 1 (Winkelstraat)
9713GZ Groningen
Telefoon: 050 311 9797
KvK te Groningen 52218422

Openingstijden
Ma. t/m vrij. van 8.30- 17.00 uur
Zaterdag van 10.00- 14.00 uur
Zaterdag 11-8 Gesloten!

Inschrijven nieuwsbrief